Help en ondersteuning

Privacy

Fotowedstrijd.club is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We willen graag dat je begrijpt welke gegevens we verzamelen om te gebruiken en beschrijven ze daarom in deze privacyverklaring.

We zetten ons in voor de beveiliging jouw privacy. We verkopen je persoonlijke gegevens aan niemand. Je hebt de mogelijkheid om je privacy-voorkeuren zelf te beheren.


Contactgegevens:

Website: https://fotowedstrijd.club/
Postadres: Leliestraat 151, 8012 BP Zwolle
Telefoon: +31(0)642407799


Dhr. M. van de Polder is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotowedstrijd.club. Je kunt hem bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotowedstrijd.club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in schriftelijk contact (zoals e-mail, chat en post) en telefonisch.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Fotowedstrijd.club heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor de persoonsgegevens die wij verwerken

Fotowedstrijd.club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze tweewekelijkse mailing over de fotowedstrijd. Het bevat de foto-opdracht, winnende foto's en tips en inspiratie bij het actuele thema.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, zoals nieuwe functies of belangrijke wijzigingen in functies.]
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Fotowedstrijd.club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van functies af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotowedstrijd.club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotowedstrijd.club) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotowedstrijd.club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, oftwel het deelnemen aan wedstrijden en het ontvangen van e-mail met de nieuwe foto-opdracht. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Je naam en e-mailadres bewaren we 2 jaar, zodat je bij deelname aan een fotowedstrijd eenvoudig kunt inloggen. Als je 2 jaar niet actief bent geweest, dan melden we je dat. Wil je geen lid meer zijn of je reageert niet op de melding, dan verwijderen we je persoonsgegevens uit onze database en mailinglijst. Je geplaatste foto's blijven beschikbaar in wedstrijdoverzichten, tenzij je via het contactformulier nadrukkelijk verzoekt om je beelden te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotowedstrijd.club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotowedstrijd.club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fotowedstrijd.club gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website prettig werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden, denk aan notificaties bij mensen die jouw foto een hartje geven of een reactie geven op jouw foto. We bewaren de functionele cookies 60 dagen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je het verzoek indienen met het e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent. Fotowedstrijd.club zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fotowedstrijd.club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotowedstrijd.club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Gaat het om (vermoeden van) misbruik van een foto, lees dan 'Wat gebeurt er met mijn fotorechten?'.


Stuur ons je vraag

  Verzenden
arrow